Duomek arbetar med att ta fram mjukvaror för inbyggda system. Ofta arbetar vi med att ta fram en styrprogramvara för någon sorts mekatronik vi har konstruerat.

 

DC Motorstyrning

Stegmotorstyrning

Solenoider

RS232

RS485

SPI

CAN

Optosensorer

Hallsensorer

Temperaturmätning

Temperaturstyrning

ADC

DAC

Mätdatainsamling